Garage och cykelförråd

Till varje hushåll upplåts ett kallgarage i länga. I garaget finns uttag för motorvärmare. Du måste använda timer till din motorvärmare och du får inte använda motorvärmare och kupévärmare samtidigt, allt för att tänka på vår miljö och våra elkostnader samt det faktum att vårt elsystem inte kan hantera att motorvärmare och kupévärmare går samtidigt.

Laddning av el eller el-hybrider är ej OK i de gemensamma garagen.

Du får tänka på att du nyttjar ett garage som föreningen äger och garaget upplåts till dig för att ställa ditt fordon i. Föreningen försäkrar garagebyggnaden.

På området finns två cykelförråd, båda ligger bredvid soprummen.