Vatten, avlopp och el

Vatten och avlopp

Föreningen äger sitt eget avloppssystem och det är därför viktigt att vi tillsammans vårdar detta på bästa sätt. Det har förekommit att blöjor, kläder mm spolats ned och stopp uppkommit. Detta är oacceptabelt, både ur kostnads och miljösynpunkt. Avloppssystemet är anlagt på sjuttiotalet och därför inte anpassat till de snålspolande toaletter som finns i dag. Använd därför inte den snålspolande knappen och spola gärna en gång för mycket än för lite!

Skulle det uppstå ett stopp i ert avlopp och hjälp behöver tillkallas skall kostnaden för detta tas av den enskilde medlemmen. Be de som kommer och hjälper till att bedöma var stoppet sitter. Det är inte automatiskt så att det är föreningen som är ”vållande”. Är det sedan osäkert, vidarebefordra utlåtandet till styrelsen för bedömning.

Föreningen ansvarar för vatten och avlopp fram till fastighetsgräns. Vatten fram till avstängningsventil i huset och för avlopp fram till översida bottenplatta i varje hus.

Vatten ingår i samfällighetsavgiften, dock ej uppvärmning av detsamma.

El

Du ansvarar själv för att teckna elabonnemang för din fastighet. På vissa fastigheter finns elskåp som tjänar din fastiget och några av dina grannars. Om fel uppstår i dessa skall du i första hand vända dig till Gävle energi samt meddela kvartersombudet.