Kallelse till Årsmöte 27/5 2020

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Ådalens samfällighetsförening, onsdag den 27:e maj kl. 19:00 utanför Närbogården.

Övriga frågor skall vara styrelsen, tillhanda senast den 20:e maj 2020. Frågor som inte anmälts före detta datum kommer inte behandlas.

Dokumentation inför mötet återfinns nedan

  • Årsmöteshandlingar (Länk)
  • Underhållsplan (Länk)
  • Årsredovisning (Länk)
  • revisionsberättelsen (Länk)
  • Debiteringslängd (under korrigering 15/5)
  • Arvoden styrelsen (Länk)
  • Budgetförslag (Länk)
  • Stadgar (Länk)