Styrelse och Kvartersombud

Styrelsen består sedan av följande personer

Ordförande Johan Nellfors 47 C
Sekreterare Martina Nordström 29 B
Kassör Charlott Bohlin 29 H
Ledamot Maria Wallström 47 H
Ledamot Therese Hellberg 51 C
Ledamot Fredrik Lundqvist 37 A
Suppleant     
Suppleant Björn Ericsson 67 A
Kvartersombud Örjan Otterbjörk 37 D
Kvartersombud Lasse Sjöstrand 49 E
Kvartersombud Karl-Erik Lång 31 B
Kvartersombud    
Kvartersombud Sofia Gillving 47 E

Kvartersombudens uppgift i området är att vara styrelsens förlängda arm. Det är till dem du vänder dig med dina frågor. Dessa är i nuläget:

Saknar kvartensombud  för längorna 67, 69, 71, 73 och 75 samt garage och sandförråd vid infart 2 (sett från Coop) och lekparken vid 63:an.
vänligen kontakta något av dom övriga Kvartesombud. 

L-G Sjöstrand, 49 E
Lasse ansvarar för längorna 49, 51 och 53. Du når Lasse via lasse.sjostrand@outlook.com

Sofia Gillving , 47 E
Sofia ansvarar för längorna 29 och 47 och lekplatsen nedanför 29:an. Du når Sofia via 070-4816534 eller sofiagillving@gmail.com

Örjan Otterbjörk, 37 D
Örjan ansvarar för längorna 31, 35, 37, 39 och 41 och lekplatsen nedanför 39:an. Du når Örjan via 0706633398  eller orjan@otterbjork.com

Karl-Erik Lång, 31 B
Karl ansvarar för längorna 45, 55, 57, 59, 61 och 63. Du når Karl via 070-827 20 67  eller kalle.lang1958@gmail.com