Gemensamma lokaler/ytor/etc

Allmänt om gemensamhetsanläggningarna

Alla medlemmar äger gemensamhetsanläggningarna tillsammans och har ansvar för dessa. Vid problem inom samfälligheten där det inte är helt klart att det är medlemmens ansvar att själv reparera problemet. Problemet skall då komma till styrelsens/kvartersombuds kännedom.

Medlemmen kontaktar efter detta en eller fler entreprenör/er som kan ordna problemet. Normalt behöver man ta in minst två offerter om möjligt och om felet ligger i gemensamhetsanläggningen, så behöver styrelsen säga OK innan någon anlitas. För kostnaden hamnar då på föreningen. Viktigt att entreprenören beskriver vad som var problemet och vad hen gjort på fakturan gärna tillsammans med bilder. I vissa fall går det på vår försäkring så då behövs ett bra underlag till försäkringsbolaget.

Ett exempel på detta kan vara en trilskande automatisk garageport. Där behöver medlemmen hantera detta själv då det inte är en del av föreningens ansvar.

Ett annat exempel kan vara problem med garageporten som sådan, fjäder eller liknande. Här är det föreningens ansvar att betala detta men medlemmen får ordna med entreprenör.

Kvarterslokalen Stora Grå

Finns för uthyrning

Lekparker

Det finns 4 stycken lekplatser på området, en invid hus 65 en vid hus 75, en nedanför hus 39 och en nedanför hus 29. Vi är alla gemensamt ansvariga för att plocka undan efter våra barns lekar. Om något behöver lagas kontaktar du något av kvartersombuden.

Har du förbättringsförslag är du välkommen att sända dem till styrelsen.

Badplats

I anslutning till området finns en badplats som dock inte ombesörjs av kommunen. Alla är välkomna, kom ihåg att ta med allt hem som du tog med dig dit bara.

Anticimex

Vårt kundnummer hos Anticimex är 220135 med avtalsnummer 110529617
Följande produkter ingår: Skadedjursbekämpning, gnagare & insekter. skadedjursbekämpning, träskadeinsekter.