Alla bilder på denna sida har information – för muspekaren över bilden. Hustyper i området   Lekplatser mm (Lekplatsernas placering anges med ett nummer och kan ses i dokumentet ”Områdesindelning kvartersombud”)       Daghem Information om daghemmen finns på länk …

Området Läs mer »