Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Ådalens samfällighetsförening, måndagen den 7:e juni kl. 19:00 utanför Närbogården. Dokumentation inför mötet återfinns nedan Årsmöteshandlingar (Länk) Underhållsplan (Länk) Årsredovisning (Länk) Lednings uttalande(Länk) Debiteringslängd (Länk) Arvoden styrelsen (Länk) Budgetförslag (Länk) Stadgar (Länk)