Området

Alla bilder på denna sida har information – för muspekaren över bilden.

Hustyper i området

 

Lekplatser mm
(Lekplatsernas placering anges med ett nummer
och kan ses i dokumentet ”Områdesindelning kvartersombud”)

 

 

 

Daghem
Information om daghemmen finns på länk under ”Välkommen”
(även skolan)

 

 

Vid eventuellt köp av hus i området – lägesplacering kan ses på dokumentet ”Områdesindelning Kvartersombud”.