Nytt bankgironummer

Vi kommer att avsluta vårt plusgirokonto, ni måste därför börja betala avgiften till vårt bankgiro
681-8132.
OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT NI BETALAR IN TILL BANKGIROT REDAN NÄSTA MÅNAD!! (avgiften för december).
Ni som har att det dras automatiskt, kom ihåg att ändra!

Med vänlig hälsning
Styrelsen