Kallelse till föreningsstämma 2023

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Ådalens samfällighetsförening, måndag den 29:e Maj 19:00 2023. Vi kommer att vara utomhus vid Närbogården.

Övriga frågor skall vara styrelsen, tillhanda senast den 22:a maj 2023. Frågor som inte anmälts före detta datum kommer inte behandlas.

Om det uppkommer frågor utöver de ärenden som beskriv nedan är det möjligt att skjuta besluten till en extra stämma vid ett senare tillfälle.

Alla handlingar finns tillgängliga på vår hemsida.

Har du inte tillgång till datorn kontakta någon ut styrelsen för utskrivet exemplar.

Punkter:

  • Höjning av medlemsavgiften med 200kr till 1700/mån from 230701 (röstning)
  • Återkoppling kring ombyggnationen garagen. Kräver engagemang från medlemmar för att genomföra. Nya offerter inväntas.
  • Extra städkväll 7/6 18:00 
  • Ny linjemålning på parkeringarna, mer info kommer.

Länkar, klicka på texten för att öppna

Kallelse

Budget

Arvoden

Debiteringslängd

Årsredovisning

Underhållsplan