Kallelse till årsmöte 2021 7/6 kl 1900

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Ådalens samfällighetsförening, måndagen den 7:e juni kl. 19:00 utanför Närbogården.

Dokumentation inför mötet återfinns nedan