Grannsamverkan

Till alla medlemmar i Samf. Ådalen

Till advent tänder vi levande ljus. Ser du till att du får en varning om brand skulle uppstå?
Hur många av oss törs somna utan fungerande brandvarnare i huset.???
Titta i filen ”Brandvarnardagen” under fliken ’Dokument’

Örjan 37D
Kontaktperson
Grannsamverkan