Eldning i kamin – uppmaning

Det är många medlemmar som numera eldar i kamin hemma. Då vi bor tätt i området så är det extra viktigt att tänka på ”hur” vi eldar.

Tänk på följande

  • Använd alltid torr ved.
  • Ge elden rikligt med syre.
  • Kontrollera dig själv.
    • Gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen.
    • När brasan tänds ryker det alltid, men när anläggningen är uppvärmd bör röken helst inte synas alls.
    • Är den svart eller grå tyder det på fuktig ved eller otillräcklig lufttillförsel. Detta medför också en otrevlig lukt och att anläggningen snabbare sotar igen.

Respektera varandra!

/Styrelsen