Bokningssystem Stora Grå

Här fylls uppgifterna i för bokning av Stora Blå, vänligen notera följande

  • Bokning skall ske av medlem i föreningen (lagfartsägare eller make/maka/sambo med densamma)
  • Bokning sker minst fyra (4) dagar i förväg för att kunna garanteras
  • Informationen under ”Övrigt” skall innehålla husnummer
  • Hyresavtalet skall vara underskrivet då nyckel hämtas, observera detta med uppvisande av att betalning är gjord.
  • Avbokning sker genom mail till föreningen.

Nycklar återfinns hos

  • Charlott Bohlin (29 H), Sofia Gillving (47 E) och Therese Bergh (51 C). För hämtning av dessa gäller att komma överens med någon kring tid för hämtning. Maila till föreningen för kontakt.

Utdrag ur Hyresavtalet nedan

  • Hyrestagaren ansvarar för att det inte förekommer störande ljud utanför lokalen. Dörrar och fönster skall hållas stängda för att så långt som möjligt utesluta störande ljud för grannar till lokalen
  • Musik får bara spelas på nedre botten och ljudnivån skall vara så att grannar ej störs
Kalendern laddas...