Sandning och snöskottning

Sandning

Det finns ett schema för när ditt hushåll har ansvar för sandning av områdets allmänna vägar (det vill säga de vägar som inte går direkt utanför en fastighet). Schemat sänds ut en gång om året och är rullande. Sand och vagn finns att hämta i sandförråden. Tänk på att hellre sanda en gång för mycket än en gång för lite.

Aktuellt schemat hittar du uppsatt på soprummen eller här. För information rörande området som skall sandas,  se denna sida, observera att listan över kvartersombud inte stämmer.

Du är alltid ansvarig för att sanda framför din fastighet, tänk även på att detta gäller inte bara utanför din entré utan för hela området framför din fastighet och som består av en väg som besökare eller granne använder för att passera din fastighet.

Separat nyckel finns till samförråd/cykelförråd och kan kvitteras ut hos ordföranden. En nyckel ingår och vill du ha fler blir det en kostnad om kr 100/nyckel.

Snöskottning

I samfällighetsavgiften ingår snöskottning på samfällighetens mark och på väg utanför din fastighet. Dock ansvarar du själv som fastighetsägare för snöskottning direkt framför din egen farstu och du är alltid ansvarig för att sanda framför din fastighet, tänk även på att detta gäller inte bara direkt utanför din entré utan för hela området framför din fastighet och som består av en väg som besökare eller din granne använder för att passera din fastighet.

Det är bra om du så långt det är möjligt kör in din bil i garaget under vintertid. Detta för att underlätta snöskottning på parkeringen. Om det inte finns möjlighet till detta så skotta gärna runt din bil för att undvika plogvallar.