Samfällighetsavgift

Varje hushåll skall varje månad utge en samfällighetsavgift om för närvarande 1.700kr/månad. Avgiften skall inbetalas i förskott, till BG 681-8132 och Er inbetalning skall märkas med Ert gatunummer och månad. Du får inga inbetalningskort och du ansvarar självt för att inbetalning sker i rätt tid. Om du missar en månad får du naturligtvis en påminnelse. I avgiften ingår:

  • Kallvatten
  • Kallgarage i länga med motorvärmaruttag
  • Sophämtningen
  • Snöskottning
  • ComHem

Årsmötet beslutar om vilken samfällighetsavgift som skall tas ut varje verksamhetsår. Styrelsen har en upprättad debiteringslängd i vilken det framgår hur stor avgift varje medlem skall erlägga varje månad och total summa per år.