Möten och städdagar

Årsmöte

Årsmöte hålls en gång per år och är samfällighetens beslutande organ. Kallelse utgår via e-post till de som anmält denna och via brevlåda till de som saknar e-post. Det är önskvärt om du två veckor innan årsmötet sänder in dina övriga frågor via samfällighetens e-postadress.

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden och tar gärna emot och behandlar kommentarer/synpunkter från medlemmar. Kontakta oss, direkt eller via samfalladalen@gmail.com

Halvårsmöten

Det kan förekomma halvårsmöten där styrelsen bjuder in medlemmar till information om vad som hänt under det gångna halvåret. Inbjudan skickas då ut till medlemmar via e-post och de som ej har sådan får information i brevlådan.

Städdagar

Vi har minst två gemensamma städdagar/år. Vid dessa städdagar tar vi hand om området och ser till att det blir trivsamt. Beskäring av träd, lövkrattning, sopning av grus mm är sådant arbete som förekommer. Städdagarna är till för att ta hand om våra allmänna områden och din egen fastighet får du sköta om en annan dag!