Årsmöte 2014

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen Ådalen, onsdag den 4 juni kl 19.00 i kvarterslokalen.

I år finns många framställningar från styrelsen och det är viktigt att du närvarar. Om du ej kan närvara kan du låta dig företrädas av annan gm fullmakt. Var då noga med att tillse att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud får enbart företräda en medlem.

Röstning sker.

Frågor du vill ta upp vid stämman skall vara sekreterare Johanna Berg, 49 D, tillhanda senast den 26 maj 2014.

Årsmöteshandlingar 2014 (pdf)

Mvh

Styrelsen